home
>>
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2563 เดือน พฤศจิกายน

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2563 เดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อดำเนินการติดตามการทำงานของ สพร.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร)เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 3 กรมทางหลวงชนบท

Scroll Up Skip to content