สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร ร่วมทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ ๑๒ ปี

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายพิชัย  สุขอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร ร่วมทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ ๑๒ ปี โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สพร. เข้าร่วมทำบุญตักบาตร.....

วันที่ : 23 ธ.ค. 2557 15:00

สพร.ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายดรุณ แสงฉาย รองอธิบดี รักษาราชการอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๗....

วันที่ : 23 ธ.ค. 2557 15:00

กิจกรรมสัญจรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานที่ดี (Best Practice)

เมื่อวันที่  ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗  นายกฤชเทพ สิมลี (รองอธิบดี) เป็นประธานในกิจกรรมสัญจรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานที่ดี (Best Practice) ที่ทางกระทรวงคมนาคมจัดขึ้น.....

วันที่ : 23 ธ.ค. 2557 14:45

ข่าวทั้งหมด
ประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการที่อยู่ในตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายพิชัย สุขอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร ประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการที่อยู่ในตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเชิญเจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน ก.พ.ร.....

วันที่ : 23 ธ.ค. 2557 16:00

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการตอบแบบสำรวจการพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ นายพิชัย  สุขอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการตอบแบบสำรวจการพัฒนาสมรรถนะองค์การ  ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ ๒.......

วันที่ : 23 ธ.ค. 2557 15:30

กรมทางหลวงชนบท รับโล่เกียรติคุณ "วันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ"

 เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายพิชัย สุขอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหารเป็นผู้แทนของกรมทางหลวงชนบทเข้ารับรางวัล การจัดทำและประเมินมาตรฐานความโปร่งใส ต่อเนื่องเป็นเวลา ๕ ปีจากสำนักงาน ก.พ. ....

วันที่ : 23 ธ.ค. 2557 15:00

ข่าวทั้งหมด

 

home